Darko Tadić - Veštine življenja

TERAPIJA FILOZOFIJOM

July 22, 2023 Prof. dr Darko Tadić Season 3 Episode 32
Darko Tadić - Veštine življenja
TERAPIJA FILOZOFIJOM
Darko Tadić Podcast +
Podržite podcast donacijom i pridružite mi se u kreiranju zanimljivih sadržaja.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

Kako praktična filozofija može da bude mentalna i duhovna terapija savremenog čoveka? Vekovno znanje i mudrost života, poznavanje ljudske prirode i promišljanje o smislu i duhovnim sadržajima našeg života su značajni putokazii u našoj svakodnevnoj životnoj borbi i traganju za slobodom i smislom postojanja. O tome razgovaram sa filozofima Aleksandrom Fatićem i Tanjom Petrović Miljković. 

Support the show

Ljudi koji pišu o sebi postaju srećniji, manje anksiozni, manje depresivni i fizički su zdraviji. Napiši sebe. Terapija pisanjem. www.darkotadic.com